Συνέντευξη του Χρήστου Σαμπανίδη, συγγραφέα του βιβλίου «Ξεκαλοκαιριάζοντας στον ποταμό» στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη, εφημερίδα ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

http://www.maxitisartas.gr/single_page.php?catid&id=3725