Συνέντευξη του Ανδρέα-Φιλιππόπουλου Μιχαλόπουλου για «Το βιβλίο του Νερόυ» στον Νίκο Γρηγοριάδη, περιοδικό Proust & Kraken

O Aνδρέας Φιλιππόπουλος-Μιχαλόπουλος σε μια συνέντευξη με τον Νίκο Γρηγοριάδη μιλάει για «Το Βιβλίο του Νερού», εκδόσεις Θίνες, τη φωτοποίηση (picpoetry), τις πηγές της έμπνευσής του, τα μελλοντικά σχέδιά του, το χώρο και τον χρόνο που επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρφωση των ιδεών του.https://proustandkraken.com/2018/01/%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82/