Στο Ραδιόφωνο, 18/5/2017

Η Ζιζή Σαλίμπα στο ραδιοφωνικό σταθμό «Το Κόκκινο»,με τον Νίκο Κουρμουλή σχολιάζοντας με την αγορά του βιβλίου και τα θέματα των μικρών ανεξάρτητων εκδοτικών οίκωνστο κόκκινο.