Παρουσίαση του βιβλίου «Ξεκαλοκαιριάζοντας στον Ποταμό» του Χρήστου Σαμπανίδη, στο Ηράκλειο, 19/10/2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΞΕΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΖΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ (7)Για το βιβλίο μίλησαν οι: Αντώνης Γενναράκης – Δημοσιογράφος, Μαρία Μελεσσανάκη – Εκπαιδευτικός & Δημοσιογράφος, Αθηνά Ανδριώτη – Εκπαιδευτικός & Νομικός.