Ο Ευριπίδης Ευριπίδου γράφει στο «Φρέαρ» για το βιβλίο της Χλόης Κουτσουμπέλη «Το Ιερό Δοχείο», 5/4/2016

http://frear.gr/?p=13332