Δημοσιεύσεις

Ἀκράδαντη ἔτρεφα πάντοτε τήν πεποίθηση ὅτι ὁ κόμης Buffon (George-Louis Leclerc Comte de Buffon, 1707-88) εἶχε δίκιο: Τό ὕφος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Ἔτσι προτοῦ κάν τόν συναντήσω γνώριζα τόν Τηλέμαχο Μαρᾶτο ἀπό τά πνευματώδη χρονογραφήματά του στήν «Καθημερινή» καί στήν «Ἑστία».